زیراندازهای آنتی استاتیک

زیراندازهای آنتی استاتیک

این زیر اندازها در واقع مانع ایجاد الکتریسیته ساکن در تخت جراحی می شود و اغلب برای بیمارانی مورد استفاده قرار میگیرد که برای آن ها دستگاه کوتر استفاده می شود. فرآیند این زیر اندازها به این صورت است که مانع ایجاد ارتباط بین بدن بیمار و تخت جراحی می گردد که اگر این اتفاق رخ دهد و از دستگاه کوتر نیز استفاده گردد سوختگی های شدیدی روی بدن بیمار ایجاد میگردد. زیر اندازهای آنتی استاتیک به عنوان عایق عمل نموده و با توجه به اینکه تخت جراحی نیز تا حدی این قابلیت را دارد، کمک می کند تا عایق بودن آن بیشتر حفظ گردد و مانع تجمع الکتریسیته ساکن شود. آغاز تولید این پروژه در سال 1390 می باشد که بررسی های صورت گرفته و آزمایش پارچه های موجود در بازار و تلفیق آنها با هم منجربه تولید زیر اندازهای نازک و آنتی استاتیک شد تا حافظ بیمار از جریان الکتریسیته باشد.

مقالات مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.