پروژه ها

زیراندازهای آنتی استاتیک
  • 26 سپتامبر 2019

زیراندازهای آنتی استاتیک

این زیر اندازها در واقع مانع ایجاد الکتریسیته ساکن در تخت جراحی می شود و اغلب برای بیمارانی مورد استفاده قرار میگیرد که برای آن ها دستگاه کوتر استفاده می شود. فرآیند این زیر اندازها به این صورت است که مانع ایجاد ارتباط بین بدن بیمار و تخت جراحی ...