علی کریمی

مدیر عامل شرکت

محمد ناصری

ناظر فنی تولید

طیبه فرهمند

مدیر تضمین کیفیت

احسان شاهرخ کیا

سرپرست تیم فنی مهندسی

آرش شاهرخ کیا

سرپرست تولید و طراح سیستم های مکانیزه

امین عباس وند

مسئول هماهنگی و برنامه ریزی پروژه ها