مقايسه هزينه استفاده شانهاى پارچه اى و يكبار مصرف

مقايسه هزينه استفاده شانهاى پارچه اى و يكبار مصرف

بر اساس تحقيقات به عمل آمده از بخش لندري بيمارستان در تاريخ 22/02/1394 بصورت ميانگين ارقامى استخراج شد كه در محاسبات قرار خواهد گرفت. با توجه به اينكه وزن هر پك جنرال بين 7-8 كيلو گرم  مى باشد و بصورت ميانگين براى هر عمل (عمل هاى كوچك 5 كيلو گرم و عمل هاى بزرگ 30 كيلو گرم ) ، 10 كيلو گرم شان ، ملحفه  و پتو استفاده مى شود.

ظرفيت بيشتر دستگاههاى بخش لندرى بيمارستان 67 كيلو گرم است كه جهت بالا رفتن راندمان  دستگاه 80 درصد ظرفيت دستگاه مورد استفاده قرار مى گيرد (حدود 45 كيلو گرم).

با توجه به توضيحات مذكور پس از انجام 5 عمل جراحى مى بايست يكبار دستگاه شروع به كار نمايد. پارچه ها در بخش لندرى جهت شستشو و ضد عفونى شدن به چند دسته تقسيم مى شوند كه عبارتند از:

1 – ملحفه

2 – شان

3 – پتو

4 – پارچه هاى عفونى

4 – پارچه هاى عفونى

جدول زير ميزان مصرف آب ، برق، پودر، آب ژاول ، هايژن و نرم كننده را نشان مى دهد:

با توجه به اينكه در تاريخ مذكور 42 عمل جراحى در اتاق عمل انجام گرديد، لذا در اين روز بصورت ميانگين 420 كيلوگرم اقلام پارچه اى براى بيماران مصرف شده است كه معادل 8 بار شروع مجدد دستگاه مى باشد.

در تاريخ مذكور ميزان كل شستشو توسط لندزى 2هزار و 20 كيلوگرم مى باشد ، بصورت ميانگين 20 درصد توان اين بخش صرف اتاق عمل شده است ، در صورتيكه وزن هر پك جنرال يكبار مصرف حدود 1 كيلو گرم مى باشد‌، يعنى در مجموع 42 كيلو گرم زباله توليد مى گردد و نه شان وپارچه جهت شستشو .

در مقايسه با محاسبات انجام شده هزينه ارسال هر كيلوگرم زباله عفونى براى بيمارستان 550 تومان مى باشد كه براى 420 كيلوگرم 23/100 تومان براى بيمارستان هزينه خواهد داشت. 

بر اساس تحقيقات انجام شده در واحد  CSR      مشخص شد در هر پك جنرال كه حدود 7 كيلوگرم وزن دارد 35 متر مربع پارچه تيترون 200 گرمى استفاده شده است و با توجه به اينكه قيمت هر متر مربع اين پارچه حدود 500/3 تومان است قيمت تمام شده پارچه براى اين پك 122/500 تومان است كه  اين مبلغ هزينه دوخت و نيروپ انسانى اضافه مى گردد كه حدود 000/200 تومان قيمت تمام شده اين پك براى بيمارستان مى باشد.

با توجه به اظهارات كارشناسان  CSR  پس از 2 الى 3 بار شستشوى اين پارچه ها تار و پود ها از هم گسسته شده و منافذ ميكروسكوپى روى اين پارچه ها ايجاد مى شود كه مانع از استريليزاسيون استاندارد پك ها مى شود.

برآورد هزينه دوخت ، خريد پارچه و استفاده نيروى انسانى و نيز مصرف آب و برق  اين پك ها براى هر عمل  معادل 000/80تومان مى باشد كه به مبلغ فوق (هزينه شستشو در واحد لندرى) اضافه مى گردد.

در هر دوره كارى دستگاه هاى اتو كلاو 8 الى10 عدد پك را در خود جاى مى دهند كه در اين مدت زمان 5/1 ساعت جريان استريل كردن را انجام مى دهند كه معادل بيش از حد استاندارد راندمان اين دستگاه ها مى باشد.

استفاده از پك هاي يكبار مصرف بار كارى اين دستگاه ها را به مراتب كمتر كرده و بازدهى كارى و اطمينان از استريل شدن پك هاى پارچه اى نيز بيشتر مى شود.

در كل بطورميانگين براى هر عمل جراحى حدود 000/100 تومان هزينه پك مى شود كه با حساب بسيار ساده مى توان پى برد كه استفاده از پك هاى يكبار مصرف براى بيمارستان نه تنها مقرون به صرفه بلكه سود آور نيز مى باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.